Neotherm Neofasada Super (040) prosta

Płyty styropianowe Neofasada Super firmy Neotherm odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Są naturalnie hydrofobowe, samogasnące (Euroklasa E), odporne na korozje biologiczną, a izolacja z nich wykonana trwale zabezpiecza budynek przed utratą ciepła. Są bardzo lekkie (kilkakrotnie lżejsze niż alternatywne materiały izolacyjne), a co za tym idzie łatwe w obróbce i montażu. Zalecane są do wielu aplikacji

zł/ netto, zł/ brutto

kupujesz paczek, łącznie

87,67 zł cena brutto za 1 paczkę
Brutto
Grubość w cm
unit
qpu
Ilość

 • Chronimy Twoje dane osobowe Chronimy Twoje dane osobowe
 • Realizujemy dostawę bezpośrednio od producenta Realizujemy dostawę bezpośrednio od producenta
 • Sprawdź nasze zasady zwrotu Sprawdź nasze zasady zwrotu

Zastosowanie:

 • ocie­pla­nie ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków we­dług zło­żo­ne­go sys­te­mu ocie­pla­nia ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków ETICS (me­to­da lek­ka­-mo­kra, BSO –  bez­spo­ino­we sys­te­my ocie­pleń), któ­re do­pusz­cza­ją za­de­kla­ro­wa­ny po­ziom pa­ra­me­trów tech­nicz­nych w do­ku­men­tach od­nie­sie­nia
 • izo­la­cja ciepl­na ścian z ele­men­ta­mi z okła­dzi­ną i wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną
 • izo­la­cja ciepl­na ścian szcze­li­no­wych z nie­wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną
 • izo­la­cja ciepl­na ścian w kon­struk­cji szkie­le­to­wej z okła­dzi­ną
 • izo­la­cja ciepl­na w kon­struk­cjach we­wnętrz­nych ścia­nek dzia­ło­wych
 • ​izo­la­cja ciepl­na stro­pów od spodu z okła­dzi­ną
 • izo­la­cja ciepl­na w lek­kich stro­pach szkie­le­to­wych z okła­dzi­ną
 • izo­la­cja ciepl­na w stro­po­da­chach wen­ty­lo­wa­nych
 • izo­la­cja ciepl­na podłóg mię­dzy le­ga­ra­mi

Parametry:

 • współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 [W/m*K]
 • poziom wytrzymałości na zginanie BS ≥ 100 [kPa]
 • klasa reakcji na ogień E
 • wymiary płyt 1000 x 500 mm
 • grubość od 20 do 300 mm ze stopniowaniem co 10 mm
 • krawędzie: proste
 • wyrób zgodny z normą EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
Neotherm
2944

Opis

Lambda [W/(m*K)]
0.04
BS [kPa]
100
Zastosowanie
elewacja i ściana
Krawędzie
proste
Kolor
biały