Neotherm Neographite Fasada (033) prosta

Płyty styropianowe Neographite Fasada 033 firmy Neotherm odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości polistyrenu grafitowego charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła - nieosiągalnym dla styropianu standardowego. Są naturalnie hydrofobowe, samogasnące (Euroklasa E), odporne na korozje biologiczną, a izolacja z nich wykonana trwale zabezpiecza budynek przed utratą ciepła. Są bardzo lekkie (kilkakrotnie lżejsze niż alternatywne materiały izolacyjne), a co za tym idzie łatwe w obróbce i montażu. Zalecane są do wielu aplikacji.

zł/ netto, zł/ brutto

kupujesz paczek, łącznie

101,62 zł cena brutto za 1 paczkę
Brutto
Grubość w cm
unit
qpu
Ilość

 • Chronimy Twoje dane osobowe Chronimy Twoje dane osobowe
 • Realizujemy dostawę bezpośrednio od producenta Realizujemy dostawę bezpośrednio od producenta
 • Sprawdź nasze zasady zwrotu Sprawdź nasze zasady zwrotu

Zastosowanie:

 • ocie­pla­nie ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków we­dług zło­żo­ne­go sys­te­mu ocie­pla­nia ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków ETICS (me­to­da lek­ka­-mo­kra, BSO –  bez­spo­ino­we sys­te­my ocie­pleń), któ­re do­pusz­cza­ją za­de­kla­ro­wa­ny po­ziom pa­ra­me­trów tech­nicz­nych w do­ku­men­tach od­nie­sie­nia
 • izo­la­cja ciepl­na ścian z ele­men­ta­mi z okła­dzi­ną i wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną
 • izo­la­cja ciepl­na ścian szcze­li­no­wych z nie­wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną
 • izo­la­cja ciepl­na ścian w kon­struk­cji szkie­le­to­wej z okła­dzi­ną
 • izo­la­cja ciepl­na w kon­struk­cjach we­wnętrz­nych ścia­nek dzia­ło­wych
 • ​izo­la­cja ciepl­na stro­pów od spodu z okła­dzi­ną
 • izo­la­cja ciepl­na w lek­kich stro­pach szkie­le­to­wych z okła­dzi­ną
 • izo­la­cja ciepl­na w stro­po­da­chach wen­ty­lo­wa­nych
 • izo­la­cja ciepl­na podłóg mię­dzy le­ga­ra­mi

Parametry:

 • współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,033 [W/m*K]
 • poziom wytrzymałości na zginanie BS ≥ 75 [kPa]
 • klasa reakcji na ogień E
 • wymiary płyt 1000 x 500 mm
 • grubość od 20 do 300 mm ze stopniowaniem co 10 mm
 • krawędzie: proste
 • wyrób zgodny z normą EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80
Neotherm
3300

Opis

Lambda [W/(m*K)]
0.033
BS [kPa]
75
Zastosowanie
elewacja i ściana
Krawędzie
proste
Kolor
grafitowy